Convocatòria venda de drets per al mercat audiovisual de l’ICUB

Termini finalitzatEl LAAB és un laboratori d’adaptació d’obres literàries editades i publicades per al sector audiovisual vinculades a la ciutat de Barcelona impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona a través de la Barcelona Film Commission.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir l’adquisició de drets de la propietat intel·lectual d’obres literàries per part de productors o programadors del sector audiovisual per a múltiples propostes de producció i finestres de distribució. El format del Laboratori consisteix en la promoció i anàlisi d’obres literàries preparades pel mercat audiovisual i la incentivació del seu procés d’adaptació.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

1.Característiques de la convocatòria

Convocatòria de selecció d’obres publicades, en català castellà o anglès, amb capacitat per ser adaptades a l’àmbit audiovisual.

Els criteris de selecció de les obres posaran en valor la capacitat potencial de ser adaptades al sector audiovisual i la vinculació existent o potencial amb la ciutat de Barcelona.

Les obres seleccionades seran subvencionades amb un import màxim de 5.000 euros prèvia presentació d’una primera versió del guió adaptat per al sector audiovisual en un període d’un any a comptar a partir de la resolució de la convocatòria.

Les obres seleccionades seran presentades als agents del sector audiovisual i formaran part d’un catàleg digital de l’ICUB que serà promogut en l’àmbit de la gestió de drets.

Tots els participants a la convocatòria rebran una fitxa descriptiva en format digital sobre la capacitat de l’obra publicada per ser adaptada al sector audiovisual.

2.Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de la convocatòria els editors amb nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea i que disposin dels drets d’adaptació a l’àmbit audiovisual de l’obra publicada.

Cada editor no podrà presentar més d’una obra d’un mateix autor.

Els beneficiaris hauran de ser majors de 18 anys.

3.Dotació econòmica

De totes les propostes rebudes, el comitè d’avaluació seleccionarà un màxim de sis obres que siguin representatives de la pluralitat de gèneres en l’àmbit literari i que siguin idònies per ser adaptades en diferents formats audiovisuals.

Les obres seleccionades rebran un import màxim de 5.000 euros en cas que acompleixin els requisits de la convocatòria.

4.Requisits de la convocatòria

Els beneficiaris de la convocatòria han de poder acreditar estar en disposició dels drets d’adaptació audiovisuals de les obres que presenten a la convocatòria mitjançant un contracte de venta o de cessió de drets.

5.Dates i lloc de la convocatòria

El període de recepció d’obres serà el 28 de febrer de 2019

La documentació de la convocatòria s’ha de aportar a l’oficina del registre oficial de l’ICUB. (Rambla, 99 baixos de Barcelona).

Cal lliurar una còpia de la fitxa del model de sol·licitud en format digital a:

Filmcommisssion8@bcn.cat

6.Model de sol·licitud

Els editors interessats a participar en la convocatòria hauran de presentar una sol·licitud d’acord al model que es pot trobar a l’annex 1 d’aquestes bases i al web de l’ICUB. Aquest model de sol·licitud s’haurà d’adjuntar a la documentació que consta a l’apartat següent.

La sol·licitud podrà ser presentada en català, castellà o anglès.

7.Documentació a aportar

La documentació a aportar abans del termini de sol·licitud d’aquest procés de selecció és la següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del sol·licitant
 • Cinc exemplars per cada obra presentada en format paper amb el seu corresponent model de sol·licitud de participació emplenat (en format paper i digital)

8.Comitè d’avaluació

El comitè d’avaluació està format per:

 • Un membre president designat pel president de l’Institut de Cultura de Barcelona
 • Dos membres de la Barcelona Film Commission designats pel president de l’Institut de Cultura de Barcelona
 • Dos membres designats pel Consell de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin vinculació amb el sector de les lletres o de l’audiovisual
 • Un membre en representació d’EDITORS.CAT i del Gremi d’Editors de Catalunya

9.Criteris de selecció

Els criteris de selecció de les obres són:

 • L’eficàcia de l’obra publicada per ser adaptada al sector audiovisual(30 punts)
 • La capacitat narrativa de l’obra per ser adaptada al sector audiovisual (30 punts)
 • La vinculació amb la ciutat de Barcelona (20 punts)
 • La capacitat de l’obra per ser adaptada al sector audiovisual a un cost de realització inferior als 3 milions d’euros (15 punts)
 • Inclusió de la perspectiva de gènere (05 punts)

10.Procés de selecció

En cas que el número d’obres presentades sigui superior a 30, se seleccionaran les obres que acompleixin els requisits per ordre de recepció.

D’entre totes les obres acceptades, a l’acomplir els requisits de la convocatòria, el comitè d’avaluació procedirà a la seva valoració d’acord amb els criteris de selecció i l’ús dels informes tècnics que consideri necessaris. En funció d’aquestes valoracions, se seleccionaran el número d’obres susceptibles de ser subvencionades en funció de les disposicions pressupostàries de la convocatòria.

El president del comitè d’avaluació disposarà del vot de qualitat en cas d’empat o igualtat de valoració de les obres.

Dades d’interès:

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència com a usuari. Si continues navegant donaràs el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clica l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies