L’Institut Català de les Empreses Culturals comunica que, en relació a la suspensió dels procediments administratius a conseqüència de l’emergència sanitària pel COVID-19, que recull la disposició addicional tercera del Decret Reial 463/2020, del 14 de març, una nova instrucció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya determina la flexibilització d’aquesta suspensió i permet obrir el termini de presentació de sol·licituds d’aquelles línies de subvenció que estaven en període de presentació abans del 14 de març.

Per tant, s’obre la possibilitat de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. Un cop aixecat aquest estat, s’afegiran els dies que faltaven a cada línia de subvenció per finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

ICECLes línies de l’ICEC a les que es pot acollir el sector del llibre que es troben en aquesta situació són les següents:

L’ICEC anirà informant també d’aquests terminis en cadascun dels tràmits.